Enkele cijfers

over hartfalen

Download het informatiepakket

Hartfalen treft in totaal ongeveer 230.000 Belgen. Iedere dag worden circa 40 nieuwe gevallen ontdekt. Door de vergrijzing, een toename van risicofactoren en een verbeterde prognose van cardiovasculaire problemen, zou dat aantal nog kunnen toenemen. Tegen 2040 zou het aantal patiënten met hartfalen kunnen verdubbelen tot meer dan 400.000 patiënten.

Vooral op oudere leeftijd

Het zijn meestal personen vanaf 65 jaar die door hartfalen worden getroffen. Toch zijn patiënten met hartfalen alsmaar jonger: het aantal patiënten jonger dan 51 jaar is gestegen van 3% naar 6%.

Bij 65-plussers is hartfalen zelfs één van de meest voorkomende oorzaken van hospitalisatie en overlijden. 1 op de 5 volwassenen loopt risico om hartfalen te ontwikkelen. Toch weet slechts 1 op de 4 Belgen wat hartfalen is en kan slechts 1 op de 10 de risicofactoren opnoemen.

Opname in het ziekenhuis

Een patiënt met hartfalen wordt gemiddeld 2 keer per jaar in het ziekenhuis opgenomen; 1 op de 4 patiënten moet binnen de maand na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen worden, en 1 op de 3 patiënten overlijdt binnen het jaar.

Bronnen: mayoclinic - hartstichting - lvad