Download het

informatiepakket

Wilt u meer weten over hartfalen? En over hoe u de symptomen kunt aanpakken? Download dan hier het digitale informatiepakket. Dit pakket bestaat uit de symptomenchecker en een patiëntenbrochure.

Download de symptomenchecker

De symptomenchecker is niet bedoeld om hartfalen te diagnosticeren of om medisch advies te vervangen.

Download de patiëntenbrochure