Symptomen

Wat zijn de klachten

van hartfalen?

Hartfalen is lastig te herkennen omdat de klachten geleidelijk opspelen en meestal op een iets latere leeftijd.

Mensen met hartfalen proberen met de klachten te leren leven en denken vaak dat het bij ouderdom hoort. Ze vinden het logisch dat ze sneller moe zijn of ‘s nachts vaak moeten plassen. Het is goed om te weten dat klachten niet altijd voor de hand liggend zijn bij hartfalen en dat hier in sommige gevallen iets aan te doen is. Bespreek daarom uw klachten met uw arts/cardioloog zodat hij die mogelijk kan verminderen.

De symptomen herkent u aan:

Een patiënt met hartfalen wordt gemiddeld 2 keer per jaar in het ziekenhuis opgenomen; 1 op de 4 patiënten moet binnen de maand na ontslag uit het ziekenhuis opnieuw opgenomen worden, en 1 op de 3 patiënten overlijdt binnen het jaar.

Sneller kortademig

Vermoeidheid

Opgezette voeten/enkels

Plotse gewichtstoename (door vocht vasthouden)

Benauwdheid bij bukken

Verminderde eetlust

Hoesten

Vaker plassen, vooral 's nachts

Benauwdheid bij platliggen

Af en toe verward zijn

Duizeligheid

Onrustig slapen

Toename van de buikomvang (door vocht vasthouden)

Niet alle klachten hoeven gelijktijdig aanwezig te zijn om van hartfalen te kunnen spreken.

De symptomenchecker helpt u

De symptomenchecker is niet bedoeld om hartfalen te diagnosticeren of om medisch advies te vervangen.

Aan de slag met de symptomenchecker

Veel mensen met hartfalen vinden het lastig om hun symptomen te omschrijven. Begrijpelijk. Ze willen niet klagen of de cardioloog er niet mee ‘lastigvallen’. Daarom is de symptomenchecker gemaakt.

Deze symptomenchecker bevat de belangrijkste symptomen van hartfalen en is ontworpen om u te helpen bij het evalueren ervan. Deze vult u thuis in en overhandigt u aan het begin van het gesprek aan de cardioloog. Het kan dienen als basis voor discussie met uw artsen. De symptomenchecker is niet bedoeld om hartfalen te diagnosticeren of om medisch advies te vervangen. U kunt het formulier hier downloaden en invullen.